Header image

Šitas medis ne našta, jį nuveš GERILITA

1 2 3 4 1
3 4 1 2 3
MEDIENOS PRISTATYMAS
2
MIŠKŲ PIRKIMAS
3
TRANSPORTO PASLAUGOS
4
APVALIOS MEDIENOS PIRKMAS
1
MEDIENOS TRAUKIMAS IR KIRTIMAS
2

Miško kirtimas ir medienos traukimas

Perkame statų mišką išsikirtimui.

UAB „Gerilita“ kerta mišką ir traukia medieną. Jeigu reikės iškirsime ir ištrauksime medieną iš Jūsų pageidaujamo miško. T.y.:

 • Sanitariniai kirtimai.
 • Jaunuolynų ugdymas.
 • Ribinių linijų iškirtimas.
 • Plyni kirtimai.
 • Trako iškirtimas.
 • Einamieji kirtimai.
 • Retinimo kirtimai.

Miško kirtimo darbus UAB „Gerilita“ atlieka optimaliai parinkdama miško kirtimo – traukimo technologiją.

Rengiame miškotvarkos projektus

Miškotvarkos projektai – tai specialusis teritorijų planavimo dokumentas, pagal kurį organizuojamas miškų ūkis ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai. Miškotvarkos projektas reikalingas kiekvienam savininkui tam, kad turėtų tinkamą informaciją apie savo miško valdą ir joje siekdamas tinkamai ūkininkauti.

Miškotvarkos projektas pagrindinis miško naudojimo dokumentas kuriame numatomi įvairūs miško kirtimai (kokie ir kada vykdomi), miško atkūrimas (visi atkuriamieji darbai, medžių sodinimas ir jų rūšys, tankumas), visi reikiami gamtosauginiai reikalavimai.

UAB „Gerilita“ superka įvairią apvalią medieną, taip pat galime patys medieną išsivežti iš Jūsų sandėlių.
Už parduodamą apvaliąją medieną fiziniams asmenims yra taikomas 15 % GPM (gyventojų pajamų mokestis).

Miško tvarkymas (einamieji, sanitariniai kirtimai)

Miško tvarkymas – kai miškas sutvarkomas pagal miško kirtimo taisykles, o žemė lieka savininkui. Tokiam miško pirkimui būtinas miškotvarkos projektas, leidimai kirsti. Įvertinus stataus iškertamo miško tūrį vietovėje yra pasirašoma sutartis ir iškart su Jumis atsiskaitoma.

UAB „Gerilita“ ruošia visus reikiamus miško tvarkymo ūkinių priemonių planus t.y. kirtimai, krūmų kirtimas, įvairūs rekonstrukciniai kirtimai, miško sodinimas ir paruošimas sodinimui:

 • Miško apsauga ir priežiūra.
 • Ženkliname medžius kirsti, rėžiame biržes.
 • Padedame pelningai parduoti norimą medieną.
 • Perkame apvalią medieną.
 • Konsultuojame įvairaus miško priežiūros klausimais.
 • Padedame gauti leidimą kirtimui.

UAB „Gerilita“ padės suruošti visus reikiamus dokumentus kirtimo leidimams gauti:

 • Užpildysime pranešimą apie norimą kirsti mišką.
 • Suženklinsime norimus kirsti medžius.
 • Atrėšime biržes.